Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2007

JO 17 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2007

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2007

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

26

39 550

39 390

1,8

790

30 900

1,8

Blekinge

40

26 570

26 460

6,5

2 460

65 000

6,5

Skåne

95

32 860

32 730

2,9

4 660

152 400

2,9

Övriga

7

..

..

..

180

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2007

168

31 480

31 350

2,5

8 080

253 200

2,5

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) Preliminär areal enligt Jordbruksverkets datalager för arealbaserade stöd.

4) För åren 2002-2006 redovisas de definitiva resultaten.