Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2007

JO 17 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2007

Hektar och procent av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2007

Hectares and percent of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

130

7,2

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

10

1,1

 

0

0,0

Gotlands

0

0,3

 

-

-

Blekinge

..

..

 

520

21,3

Skåne

280

4,2

 

360

7,7

Hallands

280

11,2

 

..

..

Västra Götalands

160

5,0

 

..

..

Värmlands

10

1,4

 

-

-

Örebro

10

1,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

0

0,2

 

..

..

Gävleborgs

0

1,4

 

-

-

Västernorrlands

10

4,5

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

0

0,8

 

-

-

Norrbottens

30

4,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

410

7,0

 

90

11,7

Götalands mellanbygder

160

3,7

 

750

11,3

Götalands norra slättbygder

230

5,3

 

..

..

Svealands slättbygder

20

1,3

 

..

..

Götalands skogsbygder

100

7,3

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

2,3

 

..

..

Nedre Norrland

20

1,4

 

..

..

Övre Norrland

30

3,0

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2007

980

4,8

 

890

11,1

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2002-2006 redovisas de definitiva resultaten.