Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2008

JO 17 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2008

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2008

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

..

110

..

..

Uppsala

19

..

..

..

300

..

..

Södermanlands

4

..

..

..

90

..

..

Östergötlands

64

36 720

33 230

1,6

1 730

57 500

1,6

Jönköpings

17

..

..

..

290

..

..

Kronobergs

8

..

..

..

110

..

..

Kalmar

20

32 070

29 360

4,9

460

13 600

4,9

Gotlands

49

31 640

29 150

2,9

920

26 800

2,9

Blekinge

18

..

..

..

120

..

..

Skåne

252

30 610

28 680

1,4

6 560

188 200

1,4

Hallands

76

36 590

33 850

2,1

2 180

73 800

2,1

Västra Götalands

98

33 830

30 720

1,8

2 970

91 200

1,8

Värmlands

32

25 650

22 860

4,8

520

11 800

4,8

Örebro

34

30 010

26 740

3,8

580

15 600

3,8

Västmanlands

4

..

..

..

60

..

..

Dalarnas

52

29 440

25 800

1,4

920

23 700

1,4

Gävleborgs

32

20 580

18 080

3,0

340

6 100

3,0

Västernorrlands

19

..

..

..

200

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

170

..

..

Västerbottens

37

22 870

18 120

2,7

430

7 800

2,7

Norrbottens

32

23 950

19 290

2,6

620

12 000

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

203

33 850

31 570

1,5

5 410

170 700

1,5

Götalands mellanbygder

188

29 820

27 800

1,5

4 470

124 400

1,5

Götalands norra slättbygder

138

36 360

32 960

0,8

4 210

138 900

0,8

Svealands slättbygder

77

27 480

24 560

2,2

1 410

34 600

2,2

Götalands skogsbygder

69

27 330

24 860

3,9

1 130

28 100

3,9

Mell Sveriges skogsbygder

58

24 790

21 930

3,8

880

19 300

3,8

Nedre Norrland

80

23 500

20 450

2,8

1 090

22 300

2,8

Övre Norrland

70

23 510

18 810

1,9

1 070

20 200

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2008

883

31 040

28 340

0,7

19 680

557 700

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

29 240

26 740

 

21 510

575 800

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Preliminär areal enligt JO 10 SM 0802 om jordbruksmarkens användning.

4) För åren 2003-2007 redovisas de slutliga resultaten.