Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2008

JO 17 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2008

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2008

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

23

43 270

43 090

1,4

750

32 500

1,4

Blekinge

36

40 530

40 370

3,1

2 150

86 900

3,1

Skåne

88

40 450

40 290

1,3

4 310

173 600

1,3

Övriga

10

..

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

157

40 560

40 400

1,2

7 310

295 300

1,2

2008

 

 

 

 

 

 

 

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

35 390

35 240

 

8 330

334 300

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) Preliminär areal enligt JO 10 SM 0802 om jordbruksmarkens användning..

4) För åren 2003-2007 redovisas de slutliga resultaten.