Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2008

JO 17 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2008

Hektar och procent av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2008

Hectares and percent of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

20

1,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,1

 

0

0,0

Gotlands

20

1,8

 

-

-

Blekinge

..

..

 

0

0,2

Skåne

20

0,3

 

10

0,2

Hallands

20

1,1

 

-

-

Västra Götalands

30

0,9

 

..

..

Värmlands

20

3,2

 

..

..

Örebro

50

8,2

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

10

0,7

 

..

..

Gävleborgs

10

2,8

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

10

1,5

 

-

-

Norrbottens

10

1,4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

0,8

 

0

0,3

Götalands mellanbygder

20

0,4

 

0

0,1

Götalands norra slättbygder

40

1,1

 

0

0,9

Svealands slättbygder

130

8,9

 

..

..

Götalands skogsbygder

10

0,9

 

10

1,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

2,5

 

..

..

Nedre Norrland

20

1,5

 

-

-

Övre Norrland

20

1,4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2008

280

1,4

 

10

0,2

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2003-2007 redovisas de slutliga resultaten.