Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2009

JO 17 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2009

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2009

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

..

110

..

..

Uppsala

14

..

..

..

270

..

..

Södermanlands

5

..

..

..

100

..

..

Östergötlands

70

35 770

32 500

1,3

1 720

55 800

1,3

Jönköpings

17

..

..

..

250

..

..

Kronobergs

10

..

..

..

90

..

..

Kalmar

28

31 100

28 610

4,1

480

13 800

4,1

Gotlands

36

31 860

29 450

2,0

940

27 600

2,0

Blekinge

15

..

..

..

150

..

..

Skåne

270

32 520

30 520

1,4

6 630

202 200

1,4

Hallands

72

40 970

38 160

1,3

2 050

78 300

1,3

Västra Götalands

89

33 580

30 520

1,3

2 840

86 600

1,3

Värmlands

29

23 920

21 390

4,2

510

10 900

4,2

Örebro

32

31 640

28 470

3,7

600

17 000

3,7

Västmanlands

5

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

57

24 770

21 960

2,3

980

21 400

2,3

Gävleborgs

35

16 260

14 240

5,8

310

4 400

5,8

Västernorrlands

18

..

..

..

190

..

..

Jämtlands

14

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

35

21 490

17 170

2,0

400

6 800

2,0

Norrbottens

42

21 890

17 320

1,8

640

11 000

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

202

37 060

34 660

1,5

5 340

185 200

1,5

Götalands mellanbygder

196

30 900

28 910

1,4

4 510

130 300

1,4

Götalands norra slättbygder

132

35 330

32 100

0,8

3 950

126 700

0,8

Svealands slättbygder

76

27 380

24 680

2,4

1 360

33 600

2,4

Götalands skogsbygder

71

29 330

26 700

2,5

1 210

32 300

2,5

Mell Sveriges skogsbygder

56

21 490

19 040

2,8

940

17 800

2,8

Nedre Norrland

89

20 080

17 670

3,5

1 090

19 300

3,5

Övre Norrland

78

21 720

17 250

1,3

1 060

18 200

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2009

900

31 450

28 860

0,7

19 540

563 900

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

29 900

27 320

 

21 040

575 200

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Preliminär areal enligt JO 10 SM 0902 om jordbruksmarkens användning. För län och produktionsområden saknas 94 hektar som inte kunnat fördelas efter regionstillhörighet.

4) För åren 2004-2008 redovisas de slutliga resultaten.