Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2009

JO 17 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2009

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2009

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

26

40 650

40 490

2,4

710

28 800

2,4

Blekinge

38

39 490

39 330

1,6

2 120

83 300

1,6

Skåne

86

40 460

40 290

2,1

4 250

171 100

2,1

Övriga

7

..

..

..

200

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

44 290

44 110

2,4

700

30 800

2,4

Götalands mellanbygder

117

40 030

39 870

1,6

5 800

231 000

1,6

Götalands norra slättbygder

6

..

..

..

130

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

20

..

..

Götalands skogsbygder

14

..

..

..

610

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

..

..

..

0

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

..

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 280

290 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

36 610

36 460

 

8 060

294 000

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) Preliminär areal enligt JO 10 SM 0902 om jordbruksmarkens användning. Den areal som inte kunnat fördelas efter regionstillhörighet, 18 hektar, har förts till "övriga" län. För produktionsområden saknas 18 hektar som inte kunnat fördelas efter regionstillhörighet.

4) För åren 2004-2008 redovisas de slutliga resultaten.