Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2009

JO 17 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2009

Hektar och % av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2009

Hectares and % of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

%

Hektar

%

Län

 

 

 

..

..

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

20

0,9

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,8

 

0

0,0

Gotlands

20

2,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

0

0,0

Skåne

30

0,4

 

30

0,7

Hallands

0

0,1

 

..

..

Västra Götalands

30

1,1

 

..

..

Värmlands

40

7,1

 

..

..

Örebro

20

3,3

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

Dalarnas

90

9,2

 

-

-

Gävleborgs

10

3,3

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

10

3,3

 

..

..

Norrbottens

0

0,8

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,3

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

0,8

 

30

0,5

Götalands norra slättbygder

20

0,6

 

..

..

Svealands slättbygder

70

4,9

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

1,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

90

10,1

 

..

..

Nedre Norrland

60

5,4

 

..

..

Övre Norrland

20

1,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2009

320

1,7

 

30

0,5

2008

320

1,6

 

10

0,2

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2004-2008 redovisas de slutliga resultaten.