Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2010

JO 17 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2010

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2010

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

..

110

..

..

Uppsala

18

..

..

..

260

..

..

Södermanlands

5

..

..

..

90

..

..

Östergötlands

53

34 790

31 640

1,9

1 740

55 100

1,9

Jönköpings

16

..

..

..

220

..

..

Kronobergs

10

..

..

..

100

..

..

Kalmar

20

31 970

29 280

4,3

480

14 100

4,3

Gotlands

30

29 630

27 340

4,1

960

26 300

4,1

Blekinge

11

..

..

..

100

..

..

Skåne

246

31 180

29 220

1,3

7 110

207 600

1,3

Hallands

70

33 640

31 220

3,3

2 110

65 800

3,3

Västra Götalands

86

32 180

29 180

1,6

2 770

80 900

1,6

Värmlands

26

27 790

24 800

1,8

500

12 500

1,8

Örebro

33

23 700

21 690

2,8

590

12 900

2,8

Västmanlands

2

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

48

26 340

23 110

1,8

930

21 600

1,8

Gävleborgs

33

19 430

17 110

2,6

290

5 000

2,6

Västernorrlands

20

23 130

20 230

10,0

170

3 500

10,0

Jämtlands

14

..

..

..

150

..

..

Västerbottens

36

20 920

16 710

4,0

410

6 800

4,0

Norrbottens

29

21 720

17 170

1,3

580

9 900

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

195

32 640

30 540

1,8

5 570

170 100

1,8

Götalands mellanbygder

160

30 170

28 110

1,5

4 840

136 100

1,5

Götalands norra slättbygder

112

34 420

31 240

1,0

4 060

126 900

1,0

Svealands slättbygder

69

25 760

23 250

1,5

1 370

31 700

1,5

Götalands skogsbygder

70

25 410

23 100

3,5

1 010

23 400

3,5

Mell Sveriges skogsbygder

53

23 320

20 660

1,5

860

17 700

1,5

Nedre Norrland

84

22 950

20 060

2,8

1 020

20 400

2,8

Övre Norrland

65

21 380

16 970

1,8

1 000

17 000

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2010

808

29 950

27 430

0,7

19 790

542 800

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

30 150

27 570

.

20 350

561 000

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Preliminär areal enligt JO 10 SM 1002 om jordbruksmarkens användning. För län och produktionsområden saknas 59 hektar som inte kunnat fördelas efter regionstillhörighet. Denna areal ingår endast i arealen för "Hela riket".

4) För åren 2005-2009 redovisas de slutliga resultaten.