Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2010

JO 17 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2010

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2010

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

25

35 190

35 050

1,5

730

25 400

1,5

Blekinge

35

34 410

34 270

3,3

1 830

62 700

3,3

Skåne

87

39 080

38 930

1,3

4 200

163 400

1,3

Övriga

6

..

..

..

180

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

39 170

39 010

1,9

740

28 800

1,9

Götalands mellanbygder

112

37 480

37 330

1,2

5 430

202 600

1,2

Götalands norra slättbygder

4

..

..

..

110

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

10

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

..

630

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

..

..

..

0

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

..

..

..

30

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2010

153

37 390

37 240

1,2

7 320

272 800

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

36 640

36 490

.

7 780

283 200

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) Preliminär areal enligt JO 10 SM 1002 om jordbruksmarkens användning. För län och produktionsområden saknas areal som inte kunnat fördelas efter regionstillhörighet, 387 hektar. Denna areal ingår endast i arealen för "Hela riket".

4) För åren 2005-2009 redovisas de slutliga resultaten.