Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2010

JO 17 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2010

Hektar och % av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2010

Hectares and % of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

%

Hektar

%

Län

 

 

 

..

..

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

..

..

Östergötlands

20

0,9

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,3

 

0

0,3

Gotlands

40

4,5

 

..

..

Blekinge

..

..

 

0

0,2

Skåne

80

1,1

 

0

0,0

Hallands

80

3,6

 

..

..

Västra Götalands

30

1,2

 

..

..

Värmlands

20

3,3

 

..

..

Örebro

20

4,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

Dalarnas

10

1,2

 

-

-

Gävleborgs

10

1,8

 

-

-

Västernorrlands

0

1,7

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

0

0,3

 

..

..

Norrbottens

10

1,1

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

2,4

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

60

1,3

 

0

0,1

Götalands norra slättbygder

40

0,9

 

..

..

Svealands slättbygder

70

4,8

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

2,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

2,0

 

..

..

Nedre Norrland

10

0,8

 

..

..

Övre Norrland

10

0,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2010

350

1,8

 

10

0,1

2009

340

1,7

 

30

0,5

2008

320

1,6

 

10

0,2

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2005-2009 redovisas de slutliga resultaten.