Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2011

JO 17 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2011

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2011

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

..

130

..

..

Uppsala

16

..

..

..

260

..

..

Södermanlands

3

..

..

..

90

..

..

Östergötlands

63

39 800

36 100

1,3

1 810

65 500

1,3

Jönköpings

11

..

..

..

210

..

..

Kronobergs

9

..

..

..

80

..

..

Kalmar

17

..

..

..

500

..

..

Gotlands

30

30 770

28 320

3,9

910

25 900

3,9

Blekinge

12

..

..

..

130

..

..

Skåne

278

32 760

30 710

1,1

7 280

223 500

1,1

Hallands

72

35 260

32 670

2,3

2 030

66 400

2,3

Västra Götalands

97

30 940

28 030

1,9

2 880

80 800

1,9

Värmlands

27

25 600

22 990

5,8

480

10 900

5,8

Örebro

27

34 840

31 730

1,6

570

18 100

1,6

Västmanlands

1

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

60

32 490

28 430

1,5

1 000

28 300

1,5

Gävleborgs

30

19 070

16 750

1,9

260

4 400

1,9

Västernorrlands

21

21 080

18 350

11,4

160

3 000

11,4

Jämtlands

12

..

..

..

150

..

..

Västerbottens

40

23 390

18 740

2,9

390

7 400

2,9

Norrbottens

36

16 370

13 250

1,8

620

8 100

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

204

35 010

32 720

1,3

5 460

178 600

1,3

Götalands mellanbygder

185

31 340

29 270

1,2

5 010

146 700

1,2

Götalands norra slättbygder

132

35 160

31 880

1,2

4 210

134 300

1,2

Svealands slättbygder

67

29 490

26 630

2,3

1 340

35 600

2,3

Götalands skogsbygder

61

27 620

25 090

3,7

1 060

26 500

3,7

Mell Sveriges skogsbygder

54

29 070

25 680

2,9

870

22 300

2,9

Nedre Norrland

87

26 700

23 280

2,8

1 020

23 700

2,8

Övre Norrland

78

19 180

15 450

1,4

1 030

15 900

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2011

868

31 730

29 070

0,6

19 990

581 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

29 960

27 400

.

19 940

545 900

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  För åren 2006–2010 redovisas de slutliga resultaten.