Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2011

JO 17 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2011

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2011

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

26

41 110

40 940

1,1

760

31 000

1,1

Blekinge

39

37 960

37 800

2,9

2 430

91 700

2,9

Skåne

95

40 030

39 780

1,3

4 250

169 300

1,3

Övriga

7

..

..

..

170

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

..

760

..

..

Götalands mellanbygder

129

39 260

39 100

1,4

6 010

234 800

1,4

Götalands norra slättbygder

5

..

..

..

100

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

0

..

..

Götalands skogsbygder

15

..

..

..

700

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 600

297 400

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

36 310

36 170

.

7 580

272 900

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för rötskadade knölar.

3)  För åren 2006–2010 redovisas de slutliga resultaten.