Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2011

JO 17 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2011

Hektar och % av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2011

Hectares and % of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

%

Hektar

%

Län

 

 

 

..

..

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

..

..

Östergötlands

30

1,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

10

0,7

Gotlands

20

2,6

 

..

..

Blekinge

..

..

 

10

0,3

Skåne

220

3,0

 

20

0,5

Hallands

100

5,0

 

..

..

Västra Götalands

170

5,8

 

..

..

Värmlands

30

6,9

 

..

..

Örebro

20

4,2

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

20

2,2

 

..

..

Gävleborgs

0

1,5

 

..

..

Västernorrlands

10

4,2

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

20

4,4

 

..

..

Norrbottens

120

19,5

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

250

4,6

 

..

..

Götalands mellanbygder

90

1,7

 

30

0,5

Götalands norra slättbygder

150

3,6

 

..

..

Svealands slättbygder

60

4,7

 

..

..

Götalands skogsbygder

60

5,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

4,1

 

..

..

Nedre Norrland

20

1,9

 

..

..

Övre Norrland

140

13,4

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2011

790

4,0

 

40

0,5

2010

360

1,8

 

10

0,1

2009

340

1,7

 

30

0,5

2008

320

1,6

 

10

0,2

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  För åren 2006–2010 redovisas de slutliga resultaten.