Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2012

JO 17 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2012

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2012

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

..

110

..

..

Uppsala

12

..

..

..

220

..

..

Södermanlands

3

..

..

..

80

..

..

Östergötlands

54

38 160

34 640

1,6

1 710

59 200

1,6

Jönköpings

10

..

..

..

190

..

..

Kronobergs

6

..

..

..

70

..

..

Kalmar

15

..

..

..

500

..

..

Gotlands

32

34 840

32 180

3,7

860

27 700

3,7

Blekinge

8

..

..

..

120

..

..

Skåne

282

34 010

31 860

0,9

7 180

228 900

0,9

Hallands

77

38 560

35 760

2,2

1 870

66 900

2,2

Västra Götalands

81

33 470

30 290

2,0

2 550

77 300

2,0

Värmlands

25

25 170

22 460

4,3

400

8 900

4,3

Örebro

23

28 250

25 220

2,5

470

11 900

2,5

Västmanlands

1

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

51

25 210

22 040

2,1

940

20 800

2,1

Gävleborgs

25

15 920

13 980

5,7

250

3 400

5,7

Västernorrlands

18

..

..

..

170

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

140

..

..

Västerbottens

32

19 050

15 240

2,8

370

5 600

2,8

Norrbottens

33

16 720

13 260

1,6

580

7 700

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

204

37 400

34 930

1,1

5 200

181 400

1,1

Götalands mellanbygder

184

32 560

30 430

1,3

4 940

150 300

1,3

Götalands norra slättbygder

114

35 730

32 370

1,4

3 930

127 200

1,4

Svealands slättbygder

50

22 820

20 340

9,3

1 110

22 500

9,3

Götalands skogsbygder

58

27 720

25 170

2,4

920

23 100

2,4

Mell. Sveriges skogsbygder

48

23 250

20 580

1,9

770

15 800

1,9

Nedre Norrland

81

21 320

18 570

3,6

1 000

18 500

3,6

Övre Norrland

68

17 420

13 870

1,5

970

13 400

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2012

807

31 990

29 360

0,9

18 820

552 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

30 640

28 030

.

19 900

557 700

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  För åren 2007–2011 redovisas de slutliga resultaten.