Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2012

JO 17 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2012

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2012

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

27

41 690

41 520

1,4

650

26 800

1,4

Blekinge

40

42 050

41 880

0,9

1 790

74 800

0,9

Skåne

99

43 380

43 210

1,3

3 520

151 900

1,3

Övriga

2

..

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

45 600

45 420

2,1

600

27 300

2,1

Götalands mellanbygder

127

42 400

42 230

0,9

4 850

204 700

0,9

Götalands norra slättbygder

2

..

..

..

60

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

..

510

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 010

255 800

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

37 810

37 650

.

7 510

282 000

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för rötskadade knölar.

3)  För åren 2007–2011 redovisas de slutliga resultaten.