Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2012

JO 17 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2012

Procent och hektar av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2012

Per cent and hectares the cultivated area

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

4,0

70

13,5

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

2,2

20

22,4

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

0,1

0

17,6

Skåne

0,6

40

13,2

 

0,5

20

10,7

Hallands

4,2

80

13,3

 

..

..

..

Västra Götalands

5,5

140

14,8

 

..

..

..

Värmlands

5,5

20

12,3

 

-

-

-

Örebro

16,9

80

7,5

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

5,0

50

6,0

 

-

-

-

Gävleborgs

10,7

30

34,4

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

2,4

10

16,7

 

-

-

-

Norrbottens

6,4

40

6,2

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,7

90

9,2

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,7

30

8,9

 

0,4

20

10,3

Götalands norra slättbygder

4,6

180

12,5

 

..

..

..

Svealands slättbygder

19,9

220

13,6

 

-

-

-

Götalands skogsbygder

10,1

90

11,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

8,4

60

7,3

 

-

-

-

Nedre Norrland

6,4

60

18,0

 

-

-

-

Övre Norrland

5,3

50

6,6

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

4,0

760

7,5

 

0,3

20

9,9

2011

3,9

790

4,9

 

0,5

40

17,0

2010

1,8

360

..

 

0,1

10

..

2009

1,7

340

..

 

0,5

30

..

2008

1,6

320

..

 

0,2

10

..

2007

4,7

960

..

 

11,0

890

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  För åren 2007–2011 redovisas de slutliga resultaten.