Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2013

JO 17 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2013

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2013

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

..

100

..

..

Uppsala

13

..

..

..

200

..

..

Södermanlands

3

..

..

..

70

..

..

Östergötlands

58

38 910

35 340

1,5

1 690

59 900

1,5

Jönköpings

12

..

..

..

110

..

..

Kronobergs

5

..

..

..

50

..

..

Kalmar

23

33 920

31 300

4,0

450

14 000

4,0

Gotlands

30

32 150

29 640

1,8

870

25 900

1,8

Blekinge

7

..

..

..

80

..

..

Skåne

242

34 050

31 870

1,2

6 720

214 300

1,2

Hallands

57

38 740

35 940

2,4

1 840

66 200

2,4

Västra Götalands

76

35 740

32 400

2,1

2 400

77 700

2,1

Värmlands

22

32 430

28 860

3,6

370

10 800

3,6

Örebro

24

31 690

28 270

4,2

470

13 200

4,2

Västmanlands

1

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

40

35 200

30 790

1,7

940

29 000

1,7

Gävleborgs

29

21 610

18 880

6,4

220

4 100

6,4

Västernorrlands

17

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

19

..

..

..

130

..

..

Västerbottens

31

26 260

20 920

3,1

320

6 700

3,1

Norrbottens

30

25 280

20 090

0,9

520

10 500

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

177

37 620

35 100

1,3

5 000

175 400

1,3

Götalands mellanbygder

162

31 920

29 790

1,4

4 610

137 300

1,4

Götalands norra slättbygder

114

37 650

34 160

1,3

3 840

131 100

1,3

Svealands slättbygder

50

30 450

27 170

2,3

1 040

28 200

2,3

Götalands skogsbygder

54

28 280

25 810

4,5

710

18 200

4,5

Mell. Sveriges skogsbygder

40

29 890

26 530

3,2

780

20 800

3,2

Nedre Norrland

81

29 250

25 470

3,2

950

24 100

3,2

Övre Norrland

64

25 460

20 250

1,4

860

17 400

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2013

742

33 880

30 980

0,7

17 770

550 600

0,7

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

31 270

28 640

.

19 580

560 600

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) För åren 2008–2012 redovisas de slutliga resultaten.