Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2013

JO 17 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2013

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2013

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

26

42 450

42 280

1,0

660

27 800

1,0

Blekinge

39

40 610

40 450

2,1

1 750

70 600

2,1

Skåne

97

42 810

42 640

1,7

3 590

152 900

1,7

Övriga

2

..

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

..

530

..

..

Götalands mellanbygder

127

42 250

42 080

1,3

5 000

210 300

1,3

Götalands norra slättbygder

1

..

..

..

60

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

17

..

..

..

480

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2013

164

42 190

42 020

1,2

6 070

254 900

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

39 990

39 830

.

7 110

282 400

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) För åren 2008–2012 redovisas de slutliga resultaten.