Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2013

JO 17 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2013

Procent och hektar av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2013

Per cent and hectares the cultivated area

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,1

0

32,9

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,2

0

86,5

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,3

0

85,0

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,3

20

25,4

 

0,0

0

79,4

Hallands

1,0

20

31,1

 

..

..

..

Västra Götalands

0,2

0

39,2

 

..

..

..

Värmlands

0,8

0

18,5

 

-

-

-

Örebro

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

0,3

0

30,9

 

-

-

-

Gävleborgs

0,7

0

16,1

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

0,8

0

31,3

 

-

-

-

Norrbottens

0,2

0

17,1

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

10

12,6

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,4

20

25,4

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,1

0

24,0

 

..

..

..

Svealands slättbygder

3,0

30

42,4

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

1,5

10

60,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,3

0

29,6

 

-

-

-

Nedre Norrland

1,4

10

13,2

 

-

-

-

Övre Norrland

0,5

0

23,2

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,6

100

14,7

 

0,0

0

79,4

2012

4,0

750

7,4

 

0,3

20

9,9

2011

3,9

790

4,9

 

0,5

40

17,0

2010

1,8

360

..

 

0,1

10

..

2009

1,7

340

..

 

0,5

30

..

2008

1,6

320

..

 

0,2

10

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2008–2012 redovisas de slutliga resultaten.