Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2014

JO 17 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2014

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2014

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

..

100

..

..

Uppsala

14

..

..

..

160

..

..

Södermanlands

2

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

51

40 190

36 410

1,4

1 760

64 200

1,4

Jönköpings

13

..

..

..

100

..

..

Kronobergs

3

..

..

..

50

..

..

Kalmar

19

..

..

..

470

..

..

Gotlands

24

34 320

31 670

2,3

870

27 400

2,3

Blekinge

9

..

..

..

80

..

..

Skåne

247

33 750

31 550

1,0

6 800

214 500

1,0

Hallands

63

40 570

37 790

1,2

1 920

72 700

1,2

Västra Götalands

75

35 350

32 080

1,5

2 240

72 000

1,5

Värmlands

22

28 830

25 710

4,8

330

8 400

4,8

Örebro

28

31 780

28 340

2,1

520

14 800

2,1

Västmanlands

2

..

..

..

70

..

..

Dalarnas

47

32 000

28 020

2,7

840

23 500

2,7

Gävleborgs

25

19 440

17 060

1,9

200

3 300

1,9

Västernorrlands

9

..

..

..

150

..

..

Jämtlands

16

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

29

21 700

17 330

4,1

310

5 300

4,1

Norrbottens

37

22 900

18 200

1,9

480

8 700

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

177

36 280

33 870

1,2

5 030

170 400

1,2

Götalands mellanbygder

170

34 230

31 890

1,1

4 740

151 300

1,1

Götalands norra slättbygder

106

37 920

34 370

0,9

3 680

126 600

0,9

Svealands slättbygder

50

30 940

27 680

2,2

1 060

29 400

2,2

Götalands skogsbygder

48

32 760

29 970

5,2

770

23 100

5,2

Mell. Sveriges skogsbygder

44

26 830

23 800

2,0

670

16 000

2,0

Nedre Norrland

73

29 190

25 460

3,5

870

22 000

3,5

Övre Norrland

69

22 640

18 020

2,4

790

14 300

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2014

737

34 080

31 200

0,6

17 630

550 000

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

31 800

29 140

.

19 220

559 300

.


 

 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

 3) För åren 2009–2013 redovisas de slutliga resultaten.