Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2014

JO 17 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2014

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2014

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

25

46 980

46 790

0,8

640

29 700

0,8

Blekinge

34

42 270

42 100

2,4

1 810

76 000

2,4

Skåne

103

44 790

44 620

1,3

3 620

161 400

1,3

Övriga

4

..

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

46 000

45 820

1,7

620

28 200

1,7

Götalands mellanbygder

130

43 750

43 580

1,1

5 000

217 700

1,1

Götalands norra slättbygder

1

..

..

..

60

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

10

..

..

..

470

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2014

166

44 200

44 030

1,0

6 140

270 300

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

40 290

40 130

.

6 860

274 200

.


 

 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2) Reducerad för rötskadade knölar.

 3) För åren 2009–2013 redovisas de slutliga resultaten.