Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2015

JO 17 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2015

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2015

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

..

100

..

..

Uppsala

8

..

..

..

160

..

..

Södermanlands

2

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

55

39 910

36 160

1,5

1 760

63 700

1,5

Jönköpings

4

..

..

..

110

..

..

Kronobergs

1

..

..

..

50

..

..

Kalmar

14

..

..

..

430

..

..

Gotlands

30

34 600

31 790

1,3

840

26 700

1,3

Blekinge

9

..

..

..

100

..

..

Skåne

225

35 460

33 130

1,3

6 350

210 600

1,3

Hallands

59

40 780

37 830

1,5

1 890

71 300

1,5

Västra Götalands

75

35 740

32 370

2,0

2 010

65 100

2,0

Värmlands

23

29 070

26 010

3,9

290

7 600

3,9

Örebro

26

31 890

28 430

4,1

460

13 200

4,1

Västmanlands

2

..

..

..

60

..

..

Dalarnas

45

32 020

28 000

2,5

830

23 200

2,5

Gävleborgs

22

19 200

16 810

7,4

190

3 300

7,4

Västernorrlands

11

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

14

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

33

19 530

15 640

4,3

270

4 200

4,3

Norrbottens

28

16 740

13 320

2,1

420

5 600

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

165

37 600

35 070

1,8

4 750

166 700

1,8

Götalands mellanbygder

158

34 700

32 310

1,0

4 430

143 300

1,0

Götalands norra slättbygder

114

38 810

35 160

0,9

3 390

119 100

0,9

Svealands slättbygder

42

31 150

27 800

3,2

950

26 300

3,2

Götalands skogsbygder

32

29 560

26 830

5,5

890

23 900

5,5

Mell. Sveriges skogsbygder

48

28 290

25 090

3,0

680

17 000

3,0

Nedre Norrland

66

26 750

23 300

3,0

870

20 300

3,0

Övre Norrland

62

17 770

14 180

2,1

700

10 000

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2015

687

34 320

31 420

0,7

16 660

523 500

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

32 340

29 620

.

18 810

555 900

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) För åren 2010–2014 redovisas de slutliga resultaten.