Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2015

JO 17 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2015

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2015

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

27

42 930

42 760

0,6

710

30 300

0,6

Blekinge

36

40 420

40 260

2,4

1 860

74 900

2,4

Skåne

94

45 070

44 890

0,9

3 770

169 300

0,9

Övriga

3

..

..

..

110

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

..

600

..

..

Götalands mellanbygder

127

43 020

42 850

1,1

5 240

224 500

1,1

Götalands norra slättbygder

2

..

..

..

80

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

..

540

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

..

..

..

0

..

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2015

160

43 130

42 950

1,0

6 450

277 200

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

41 120

40 960

.

6 640

270 500

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) För åren 2010–2014 redovisas de slutliga resultaten.