Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 17 SM 1601

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 010-479 62 45, gunnel.wahlstedt@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4242  Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 7 december 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO17SM1601_pdf.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.