Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2016

JO 17 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2016

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2016

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2016

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

*

Preliminär uppgift

Provisional figure