Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2016

JO 17 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2016

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2016

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

..

100

..

..

Uppsala

7

..

..

..

200

..

..

Södermanlands

3

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

37

39 130

35 490

4,1

1 640

58 400

4,1

Jönköpings

9

..

..

..

100

..

..

Kronobergs

5

..

..

..

50

..

..

Kalmar

14

..

..

..

420

..

..

Gotlands

21

36 250

33 280

4,4

950

31 500

4,4

Blekinge

6

..

..

..

90

..

..

Skåne

176

34 320

32 080

1,7

6 680

214 200

1,7

Hallands

44

41 380

38 320

2,6

1 980

76 000

2,6

Västra Götalands

61

37 450

34 010

2,3

2 170

73 900

2,3

Värmlands

20

28 930

25 970

6,0

290

7 500

6,0

Örebro

20

37 640

33 500

3,8

470

15 700

3,8

Västmanlands

2

..

..

..

30

..

..

Dalarnas

37

32 470

28 520

2,9

870

24 700

2,9

Gävleborgs

16

..

..

..

180

..

..

Västernorrlands

12

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

14

..

..

..

130

..

..

Västerbottens

25

25 700

20 600

1,4

290

6 000

1,4

Norrbottens

20

21 500

17 070

0,8

430

7 300

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

128

36 640

34 160

2,2

5 050

172 700

2,2

Götalands mellanbygder

122

34 830

32 400

1,6

4 660

150 900

1,6

Götalands norra slättbygder

81

38 830

35 240

2,0

3 470

122 300

2,0

Svealands slättbygder

41

31 540

28 200

4,4

950

26 800

4,4

Götalands skogsbygder

38

31 270

28 530

4,6

770

21 900

4,6

Mell. Sveriges skogsbygder

36

31 580

28 150

4,1

740

20 900

4,1

Nedre Norrland

59

27 370

23 840

3,6

890

21 300

3,6

Övre Norrland

47

23 270

18 540

1,1

730

13 500

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2016

552

34 970

32 010

1,0

17 260

552 500

1,0

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

33 250

30 460

.

18 170

552 400

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) För åren 2011–2015 redovisas de slutliga resultaten.