Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2016

JO 17 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2016

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2016

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

26

43 830

43 650

1,2

730

31 800

1,2

Blekinge

40

44 770

44 590

1,4

1 940

86 400

1,4

Skåne

105

45 780

45 600

0,9

4 090

186 600

0,9

Övriga

2

..

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

43 620

43 440

2,7

570

25 000

2,7

Götalands mellanbygder

137

45 270

45 090

0,7

5 820

262 600

0,7

Götalands norra slättbygder

1

..

..

..

80

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

12

..

..

..

400

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2016

173

45 220

45 040

0,7

6 880

310 000

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

42 290

42 120

.

6 460

271 200

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) För åren 2011–2015 redovisas de slutliga resultaten.