Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2016

JO 17 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2016

Procent och hektar av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2016

Per cent and hectares the cultivated area

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

.

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

.

Gotlands

0,5

0

29,5

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

0,8

20

16,6

Skåne

1,5

100

22,3

 

0,1

0

30,3

Hallands

0,0

0

.

 

..

..

..

Västra Götalands

0,1

0

42,7

 

..

..

..

Värmlands

0,0

0

.

 

-

-

-

Örebro

0,4

0

51,7

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

0,3

0

34,3

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

0,7

0

34,1

 

-

-

-

Norrbottens

0,8

0

7,5

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,7

90

24,8

 

0,1

0

74,2

Götalands mellanbygder

0,3

20

31,1

 

0,3

20

14,5

Götalands norra slättbygder

0,1

0

41,9

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,7

10

82,2

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,8

10

89,9

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,4

0

39,0

 

-

-

-

Nedre Norrland

0,6

10

16,5

 

-

-

-

Övre Norrland

0,7

10

12,5

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,8

130

17,6

 

0,3

20

14,1

2015

1,1

190

34,4

 

0,1

10

71,8

2014

1,3

230

10,5

 

0,6

40

15,1

2013

0,6

100

14,2

 

0,0

0

79,3

2012

4,0

750

7,4

 

0,3

20

9,9

2011

3,9

790

4,9

 

0,5

40

17,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2011–2015 redovisas de slutliga resultaten.