Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2017

JO 17 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2017

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2017

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2017

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable