Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2017

JO 17 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2017

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2017

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

..

80

..

..

Uppsala

8

..

..

..

170

..

..

Södermanlands

2

..

..

..

60

..

..

Östergötlands

34

43 050

39 060

2,4

1 810

70 800

2,4

Jönköpings

7

..

..

..

100

..

..

Kronobergs

6

..

..

..

60

..

..

Kalmar

13

..

..

..

450

..

..

Gotlands

27

33 680

30 880

5,2

920

28 300

5,2

Blekinge

4

..

..

..

90

..

..

Skåne

157

33 590

31 390

1,8

6 450

202 600

1,8

Hallands

46

35 110

32 570

4,5

1 980

64 500

4,5

Västra Götalands

60

36 370

33 000

2,6

2 130

70 300

2,6

Värmlands

20

27 730

24 670

6,0

300

7 400

6,0

Örebro

20

37 740

33 630

2,0

480

16 000

2,0

Västmanlands

1

..

..

..

30

..

..

Dalarnas

36

32 610

28 490

1,2

810

23 000

1,2

Gävleborgs

11

..

..

..

190

..

..

Västernorrlands

17

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

13

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

23

22 520

17 890

5,4

250

4 500

5,4

Norrbottens

20

20 130

16 000

5,5

450

7 200

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

118

34 620

32 220

2,6

4 820

155 400

2,6

Götalands mellanbygder

120

33 260

30 980

1,9

4 650

144 200

1,9

Götalands norra slättbygder

75

40 440

36 690

1,6

3 540

129 900

1,6

Svealands slättbygder

40

31 180

27 740

4,6

930

25 700

4,6

Götalands skogsbygder

37

32 350

29 370

6,3

840

24 600

6,3

Mell. Sveriges skogsbygder

35

30 620

27 170

0,9

680

18 400

0,9

Nedre Norrland

57

26 560

23 140

3,0

920

21 200

3,0

Övre Norrland

44

20 990

16 680

3,9

710

11 900

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2017

526

33 780

30 860

1,1

17 090

527 500

1,1

2016

563

34 770

31 810

0,8

17 330

551 500

0,8

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

33 850

30 990

0,3

17 630

545 900

0,3


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) För åren 2012–2016 redovisas de slutliga resultaten.