Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2017

JO 17 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2017

Procent och hektar av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2017

Per cent and hectares of the cultivated area

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

0,8

0,3

10

36,8

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,1

0,0

0

35,6

Gotlands

7,3

3,2

70

43,8

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

1,6

0,3

30

17,1

Skåne

2,4

0,2

160

10,0

 

3,3

0,3

150

9,6

Hallands

11,7

1,5

230

12,7

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,1

0,3

20

31,3

 

..

..

..

..

Värmlands

4,0

0,7

10

17,3

 

-

-

-

-

Örebro

0,0

0,0

0

78,9

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

1,3

0,3

10

23,7

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

2,8

1,0

10

35,6

 

-

-

-

-

Norrbottens

10,6

1,3

50

11,9

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6,5

0,6

320

8,9

 

0,5

0,2

0

39,3

Götalands mellanbygder

3,0

0,7

140

24,0

 

2,7

0,2

170

8,7

Götalands norra slättbygder

0,7

0,2

30

23,5

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,4

0,5

30

15,1

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

2,7

1,0

20

39,4

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,2

0,5

20

21,5

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

2,9

0,3

30

10,0

 

-

-

-

-

Övre Norrland

7,8

0,9

60

12,2

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,7

0,3

630

7,1

 

2,3

0,2

180

8,8

2016

0,8

0,1

140

11,6

 

0,3

0,0

20

10,3

2015

1,1

.

190

34,4

 

0,1

.

10

71,8

2014

1,3

.

230

10,5

 

0,6

.

40

15,1

2013

0,6

.

100

14,2

 

0,0

.

0

79,3

2012

4,0

.

750

7,4

 

0,3

.

20

9,9


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2012–2016 redovisas de slutliga resultaten.