Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2018

JO 17 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2018

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2018

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

..

80

..

..

Uppsala

4

..

..

..

150

..

..

Södermanlands

1

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

34

38 020

34 440

2,5

1 780

61 200

2,5

Jönköpings

5

..

..

..

70

..

..

Kronobergs

4

..

..

..

50

..

..

Kalmar

11

..

..

..

360

..

..

Gotlands

21

27 830

25 560

5,2

830

21 300

5,2

Blekinge

7

..

..

..

80

..

..

Skåne

164

31 080

29 080

1,4

6 100

177 400

1,4

Hallands

43

37 700

35 100

2,9

1 890

66 400

2,9

Västra Götalands

58

27 870

25 230

2,5

2 010

50 700

2,5

Värmlands

15

..

..

..

250

..

..

Örebro

21

30 980

27 600

5,0

450

12 300

5,0

Västmanlands

1

..

..

..

0

..

..

Dalarnas

37

31 800

27 860

2,5

790

22 000

2,5

Gävleborgs

13

..

..

..

170

..

..

Västernorrlands

7

..

..

..

150

..

..

Jämtlands

11

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

27

23 990

19 360

3,5

240

4 600

3,5

Norrbottens

24

22 920

18 200

0,8

370

6 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

123

33 410

31 250

1,8

4 760

148 800

1,8

Götalands mellanbygder

113

29 490

27 490

2,2

4 160

114 300

2,2

Götalands norra slättbygder

82

32 410

29 360

1,9

3 530

103 600

1,9

Svealands slättbygder

33

28 330

25 750

5,9

820

21 200

5,9

Götalands skogsbygder

25

35 010

31 840

3,2

650

20 800

3,2

Mell. Sveriges skogsbygder

35

26 140

23 230

5,0

580

13 400

5,0

Nedre Norrland

49

26 380

23 020

4,3

880

20 200

4,3

Övre Norrland

52

23 320

18 640

1,4

610

11 400

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2018

512

30 660

28 100

1,0

15 990

449 400

1,0

2017

536

33 730

30 840

1,0

17 090

527 000

1,0

2016

563

34 770

31 810

0,8

17 330

551 500

0,8

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

34 190

31 290

0,3

17 300

541 400

0,3


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) För åren 2013–2017 redovisas de slutliga resultaten.