Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2018

JO 17 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2018

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2018

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

25

31 470

31 350

1,4

910

28 600

1,4

Blekinge

29

31 470

31 350

5,2

1 990

62 400

5,2

Skåne

87

36 590

36 450

2,0

4 720

172 200

2,0

Övriga

4

..

..

..

200

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

..

940

..

..

Götalands mellanbygder

113

34 320

34 180

2,1

6 360

217 500

2,1

Götalands norra slättbygder

2

..

..

..

110

..

..

Svealands slättbygder

1

..

..

..

10

..

..

Götalands skogsbygder

10

..

..

..

400

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2018

145

34 760

34 620

1,8

7 820

270 800

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

174

43 700

43 530

1,6

7 480

325 500

1,6

2016

174

45 240

45 060

0,6

6 880

309 800

0,6

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

43 680

43 500

0,4

6 610

287 500

0,4


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) För åren 2013–2017 redovisas de slutliga resultaten.