Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2018

JO 17 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2018

Procent och hektar av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2018

Per cent and hectares of the cultivated area

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,1

0,1

0

38,0

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

.

0

.

Gotlands

0,0

.

0

.

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

0,0

.

0

.

Skåne

0,7

0,1

40

15,2

 

0,0

.

0

.

Hallands

0,0

0,0

0

22,7

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,4

0,7

30

52,8

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

0,0

.

0

.

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

0,0

0,0

0

29,9

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

0,7

0,1

0

21,3

 

-

-

-

-

Norrbottens

1,4

0,3

10

18,6

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,1

10

25,1

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,3

0,4

50

27,9

 

0,0

.

0

.

Götalands norra slättbygder

0,9

0,4

30

49,5

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

2,3

0,8

20

36,7

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

.

0

.

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,2

0,1

0

62,7

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

0,1

0,0

0

5,1

 

-

-

-

-

Övre Norrland

1,1

0,2

10

15,6

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,8

0,1

120

17,9

 

0,0

.

0

.

2017

3,8

0,2

650

6,5

 

2,6

0,2

200

6,8

2016

0,8

0,1

140

11,6

 

0,3

0,0

20

10,3

2015

1,1

.

190

34,4

 

0,1

.

10

71,8

2014

1,3

.

230

10,5

 

0,6

.

40

15,1

2013

0,6

.

100

14,2

 

0,0

.

0

79,3


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2013–2017 redovisas de slutliga resultaten.