Jordbruksverket och SCB                                         2                                                                    JO 17 SM 1901

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 010-479 62 45, gunnel.wahlstedt@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4242  Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 6 december 2019.

URN:NBN:SE:SCB-2019-JO17SM1901_pdf.

Tidigare publicering: Se avsnittet Kort om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.