Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2019

JO 17 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminär statistik 2019

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary statistics 2019

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

..

100

..

..

Uppsala

6

..

..

..

130

..

..

Södermanlands

1

..

..

..

40

..

..

Östergötlands

37

44 260

40 160

1,1

1 730

69 600

1,1

Jönköpings

7

..

..

..

80

..

..

Kronobergs

4

..

..

..

50

..

..

Kalmar

15

..

..

..

430

..

..

Gotlands

24

33 390

30 640

6,3

950

29 000

6,3

Blekinge

2

..

..

..

70

..

..

Skåne

163

35 680

33 370

1,6

6 200

206 800

1,6

Hallands

36

42 160

39 270

1,6

1 950

76 500

1,6

Västra Götalands

55

36 280

32 830

1,9

2 090

68 600

1,9

Värmlands

16

..

..

..

220

..

..

Örebro

20

41 330

36 880

1,7

440

16 200

1,7

Västmanlands

1

..

..

..

0

..

..

Dalarnas

33

36 560

32 090

0,7

780

25 100

0,7

Gävleborgs

15

..

..

..

170

..

..

Västernorrlands

9

..

..

..

150

..

..

Jämtlands

11

..

..

..

130

..

..

Västerbottens

21

25 290

20 510

2,2

220

4 400

2,2

Norrbottens

22

22 430

17 840

1,4

370

6 600

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

114

38 680

36 140

1,8

4 910

177 400

1,8

Götalands mellanbygder

114

34 340

31 980

1,8

4 240

135 500

1,8

Götalands norra slättbygder

80

40 760

36 930

1,0

3 470

128 100

1,0

Svealands slättbygder

33

33 040

29 540

5,0

770

22 800

5,0

Götalands skogsbygder

34

33 800

30 610

6,4

850

26 000

6,4

Mell. Sveriges skogsbygder

30

31 560

28 160

1,1

600

16 800

1,1

Nedre Norrland

50

30 310

26 410

2,1

860

22 600

2,1

Övre Norrland

45

23 340

18 710

1,2

590

11 100

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2019

500

36 070

33 050

0,9

16 280

538 200

0,9

2018

515

30 640

28 080

1,0

15 990

449 100

1,0

2017

536

33 730

30 840

1,0

17 090

527 000

1,0

2016

563

34 770

31 810

0,8

17 330

551 500

0,8

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

33 550

30 710

0,4

16 940

520 900

0,4


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) För åren 2014–2018 redovisas de slutliga resultaten.