Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2019

JO 17 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminär statistik 2019

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary statistics 2019

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot.,

kg/ha

Hektar-

skörd red.,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

%

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

%

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

25

40 340

40 170

1,1

890

35 800

1,1

Blekinge

28

41 740

41 580

1,6

1 850

76 700

1,6

Skåne

84

43 110

42 930

1,0

4 470

192 000

1,0

Övriga

2

..

..

..

160

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

..

880

..

..

Götalands mellanbygder

117

41 980

41 810

0,9

5 990

250 400

0,9

Götalands norra slättbygder

1

..

..

..

90

..

..

Svealands slättbygder

1

..

..

..

10

..

..

Götalands skogsbygder

5

..

..

..

400

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

0

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

0

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2019

139

42 180

42 020

0,9

7 370

309 500

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

146

34 710

34 570

1,7

7 920

273 900

1,7

2017

174

43 700

43 530

1,6

7 480

325 500

1,6

2016

174

45 240

45 060

0,6

6 880

309 800

0,6

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

42 200

42 030

0,6

6 980

291 400

0,6


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) För åren 2014–2018 redovisas de slutliga resultaten.