Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2008

JO 18 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2008

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2008

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2008

 

2007

2008

 

2007

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14 500

9

15 700

800

24

500

Uppsala

30 000

7

32 800

2 200

11

2 300

Södermanlands

22 900

7

26 600

1 000

11

1 100

Östergötlands

45 500

5

46 100

3 300

11

2 800

Jönköpings

900

18

1 200

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

600

19

300

..

..

..

Kalmar

9 500

9

11 800

1 100

18

700

Gotlands

6 900

10

6 400

1 200

20

800

Blekinge

2 900

14

2 200

200

34

..

Skåne

96 900

4

85 000

16 200

7

12 000

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 700

12

5 000

..

..

..

Västra Götalands

67 300

6

49 100

4 300

10

3 200

Värmlands

2 900

16

3 200

..

..

..

Örebro

10 200

12

12 600

1 700

18

1 000

Västmanlands

14 200

10

16 400

800

27

400

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 400

17

2 000

600

19

..

Gävleborgs

700

27

600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

81 100

4

71 300

8 400

8

6 300

Götalands mellanbygder

35 900

6

32 700

10 000

9

6 700

Götalands n slättbygder

103 200

4

83 700

7 300

8

5 800

Svealands slättbygder

92 300

4

105 100

6 500

7

5 700

Götalands skogsbygder

16 300

11

15 300

1 400

28

1 000

M Sveriges skogsbygder

7 400

10

8 500

1 200

16

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

336 800

2

 

35 200

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

316 900

2

 

25 800

5

 

2006

321 600

2

 

23 900

5

 

2005

332 400

2

 

24 700

7

 

2004

310 400

2

 

21 100

6

 

2003

357 000

2

 

24 000

5

 

Genomsnitt 2003-2007

327 700

 

 

23 900

 

 


Anm. Då medelfel överstiger 35 procent eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultat (..).