Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2008

JO 18 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2008

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2008

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2008

 

2007

2008

 

2007

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

-

1 500

18

1 400

Uppsala

..

..

..

900

24

700

Södermanlands

..

..

..

2 600

19

3 500

Östergötlands

1 100

18

..

10 200

10

7 800

Jönköpings

..

..

-

1 200

31

2 300

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

900

22

600

Kalmar

4 100

14

2 700

5 100

12

6 000

Gotlands

3 700

10

2 200

6 200

10

4 700

Blekinge

400

26

..

1 200

22

800

Skåne

6 700

10

4 000

5 800

12

5 200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

5 600

12

3 600

Västra Götalands

2 000

21

900

11 900

9

11 100

Värmlands

..

..

-

2 600

18

1 600

Örebro

..

..

-

1 200

17

1 700

Västmanlands

..

..

..

300

26

900

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 900

11

2 300

6 800

10

4 400

Götalands mellanbygder

10 800

8

6 500

14 000

7

11 200

Götalands n slättbygder

2 800

15

1 100

18 100

7

14 700

Svealands slättbygder

700

17

..

8 400

9

9 000

Götalands skogsbygder

900

21

..

7 800

10

10 300

M Sveriges skogsbygder

..

..

-

2 500

15

2 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

19 100

6

 

57 600

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

10 500

8

 

52 000

4

 

2006

7 800

10

 

54 300

3

 

2005

4 100

9

 

57 000

4

 

2004

5 100

10

 

52 200

4

 

2003

4 600

10

 

52 500

4

 

Genomsnitt 2003-2007

6 400

 

 

53 600

 

 


Anm. Då medelfel överstiger 35 procent eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultat (..).