Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2008

JO 18 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2008

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2008

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2008

 

2007

2008

 

2007

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

900

13

1 500

..

..

..

Uppsala

1 000

17

2 200

..

..

400

Södermanlands

1 400

19

1 900

..

..

..

Östergötlands

7 300

7

9 800

-

-

..

Jönköpings

..

..

..

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

-

Kalmar

2 800

10

3 100

-

-

-

Gotlands

3 500

8

3 500

-

-

-

Blekinge

700

18

300

-

-

-

Skåne

39 600

4

28 600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 800

16

1 800

-

-

-

Västra Götalands

9 800

7

10 800

..

..

..

Värmlands

..

..

300

-

-

..

Örebro

..

..

900

..

..

..

Västmanlands

..

..

500

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

-

Gävleborgs

..

..

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

31 600

5

22 900

-

-

-

Götalands mellanbygder

15 600

6

13 400

..

..

-

Götalands n slättbygder

16 100

5

18 800

..

..

..

Svealands slättbygder

4 000

9

7 400

400

25

700

Götalands skogsbygder

2 200

13

2 600

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

400

19

600

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

69 800

3

 

600

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

65 800

3

 

900

15

 

2006

53 900

3

 

1 000

18

 

2005

50 400

4

 

1 100

16

 

2004

35 500

4

 

1 700

15

 

2003

38 900

4

 

1 300

14

 

Genomsnitt 2003-2007

48 900

 

 

1 200

 

 


Anm. Då medelfel överstiger 35 procent eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultat (..).