Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2002

JO 18 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Höstsådda arealer av spannmål 1993-2002
2. Höstsådda arealer av oljeväxter 1993-2002

1. Höstsådda arealer av spannmål 1993-2002

1. Areas of cereals sown in the autumn, 1993 to 2002


Hektar

 

2. Höstsådda arealer av oljeväxter 1993-2002

2. Areas of oilseed crops sown in the autumn, 1993 to 2002


Hektar

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!