Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2002

JO 18 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2002

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2002

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2002

 

2001

2002

 

2001

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 700

9

11 900

800

35

600

Uppsala

34 000

6

26 000

1 200

16

900

Södermanlands

32 600

7

23 900

1 000

17

800

Östergötlands

57 500

5

43 200

3 100

10

3 400

Jönköpings

800

22

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

400

28

..

..

..

..

Kalmar

12 200

10

9 000

..

..

700

Gotlands

6 400

9

5 900

800

18

1 000

Blekinge

3 100

17

1 300

500

33

400

Skåne

100 400

4

81 300

8 600

9

7 500

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 100

11

4 400

..

..

..

Västra Götalands

70 100

6

61 900

5 400

16

4 900

Värmlands

4 500

13

3 300

400

32

..

Örebro

10 400

7

6 900

1 000

14

800

Västmanlands

19 900

9

10 800

400

28

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

86 400

4

66 900

4 000

11

4 400

Götalands mellanbygder

38 400

6

30 900

5 900

11

5 200

Götalands n slättbygder

115 700

4

94 800

8 100

11

7 900

Svealands slättbygder

114 700

3

81 700

4 600

9

3 500

Götalands skogsbygder

16 800

10

12 000

1 100

28

600

M Sveriges skogsbygder

7 200

8

5 700

500

19

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

379 300

2

 

24 100

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

291 900

2

 

22 100

5

 

2000

363 700

2

 

35 400

5

 

1999

347 900

2

 

35 900

5

 

1998

209 600

3

 

24 700

6

 

1997

346 800

3

 

36 500

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1997-2001

312 000

 

 

30 900

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet UE understiger 10 utelämnas resultaten (..)