Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2002

JO 18 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2002

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2002

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2002

 

2001

2002

 

2001

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

700

28

500

Uppsala

-

-

-

1 500

18

700

Södermanlands

-

-

-

2 400

13

1 000

Östergötlands

500

31

..

6 300

11

3 500

Jönköpings

..

..

..

1 800

16

1 100

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

1 700

19

700

Kalmar

1 400

25

1 100

4 700

13

3 500

Gotlands

700

20

1 100

4 300

12

3 200

Blekinge

..

..

..

900

15

900

Skåne

2 400

14

1 600

3 000

16

2 500

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

3 100

11

3 200

Västra Götalands

..

..

..

12 700

11

7 600

Värmlands

-

-

-

1 200

11

400

Örebro

-

-

-

1 100

19

700

Västmanlands

..

..

..

700

22

1 000

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

1 700

18

800

4 000

10

3 700

Götalands mellanbygder

3 000

14

2 900

8 600

8

7 800

Götalands n slättbygder

600

29

300

14 500

10

8 500

Svealands slättbygder

..

..

..

7 100

7

4 300

Götalands skogsbygder

..

..

..

10 300

9

5 300

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

1 600

25

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

5 500

10

 

46 200

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

4 400

11

 

30 600

5

 

2000

8 500

9

 

41 200

5

 

1999

9 300

9

 

41 700

5

 

1998

6 800

13

 

31 100

5

 

1997

9 600

10

 

61 900

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1997-2001

7 700

 

 

41 300

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet UE understiger 10 utelämnas resultaten (..)