Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2002

JO 18 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2002

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2002

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2002

 

2001

2002

 

2001

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

500

20

300

..

..

300

Uppsala

..

..

..

400

20

..

Södermanlands

600

30

500

..

..

400

Östergötlands

2 700

10

4 900

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

700

17

1 100

..

..

..

Gotlands

..

..

1 300

..

..

..

Blekinge

..

..

..

-

-

-

Skåne

16 900

6

18 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 100

16

400

-

-

-

Västra Götalands

6 600

10

3 400

..

..

..

Värmlands

-

-

-

..

..

..

Örebro

600

35

..

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

13 800

5

14 200

..

..

..

Götalands mellanbygder

4 900

13

6 100

..

..

..

Götalands n slättbygder

8 900

8

7 600

..

..

..

Svealands slättbygder

1 800

12

1 000

1 100

13

1 700

Götalands skogsbygder

700

17

1 200

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

30 600

4

 

1 300

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

30 300

3

 

2 400

19

 

2000

20 200

5

 

..

..

 

1999

26 300

5

 

..

..

 

1998

19 800

7

 

..

..

 

1997

22 300

6

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1997-2001

23 800

 

 

..

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet UE understiger 10 utelämnas resultaten (..)