Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2003

JO 18 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Höstsådda arealer av spannmål 1994-2003
2. Höstsådda arealer av oljeväxter 1994-2003

1. Höstsådda arealer av spannmål 1994-2003

1. Areas of cereals sown in the autumn, 1994 to 2003


Hektar

 

2. Höstsådda arealer av oljeväxter 1994-2003

2. Areas of oilseed crops sown in the autumn, 1994 to 2003


Hektar

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!