Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2003

JO 18 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2003

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2003

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2003

 

2002

2003

 

2002

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18 100

9

15 700

600

15

800

Uppsala

33 400

8

34 000

1 900

16

1 200

Södermanlands

25 900

7

32 600

1 100

16

1 000

Östergötlands

51 500

5

57 500

3 300

10

3 100

Jönköpings

1 100

28

800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

400

..

..

..

Kalmar

11 700

12

12 200

800

22

..

Gotlands

7 900

12

6 400

600

19

800

Blekinge

2 700

15

3 100

..

..

500

Skåne

102 800

6

100 400

8 400

9

8 600

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12 400

14

10 100

600

30

..

Västra Götalands

58 500

6

70 100

4 200

11

5 400

Värmlands

3 900

16

4 500

..

..

400

Örebro

9 500

10

10 400

1 400

17

1 000

Västmanlands

15 200

8

19 900

400

25

400

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

300

24

..

Gävleborgs

300

29

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

89 500

6

86 400

4 600

13

4 000

Götalands mellanbygder

38 600

9

38 400

5 200

11

5 900

Götalands n slättbygder

95 700

4

115 700

7 000

8

8 100

Svealands slättbygder

105 100

4

114 700

5 100

8

4 600

Götalands skogsbygder

20 800

12

16 800

1 100

17

1 100

M Sveriges skogsbygder

7 300

16

7 200

900

19

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

357 000

2

 

24 000

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

379 300

2

 

24 100

5

 

2001

291 900

2

 

22 100

5

 

2000

363 700

2

 

35 400

5

 

1999

347 900

2

 

35 900

5

 

1998

209 600

3

 

24 700

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1998-2002

318 500

 

 

28 400

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet UE understiger 10 utelämnas resultaten (..)