Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2003

JO 18 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2003

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2003

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2003

 

2002

2003

 

2002

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 500

19

700

Uppsala

-

-

-

1 500

18

1 500

Södermanlands

..

..

-

2 700

10

2 400

Östergötlands

..

..

500

7 800

9

6 300

Jönköpings

..

..

..

1 600

15

1 800

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

1 400

13

1 700

Kalmar

800

20

1 400

5 200

16

4 700

Gotlands

1 200

27

700

4 200

14

4 300

Blekinge

..

..

..

1 000

17

900

Skåne

1 900

13

2 400

3 200

12

3 000

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

3 600

12

3 100

Västra Götalands

..

..

..

15 100

8

12 700

Värmlands

-

-

-

1 700

16

1 200

Örebro

..

..

-

1 200

18

1 100

Västmanlands

-

-

..

600

23

700

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

1 300

15

1 700

4 500

11

4 000

Götalands mellanbygder

2 600

15

3 000

10 000

10

8 600

Götalands n slättbygder

..

..

600

17 700

7

14 500

Svealands slättbygder

..

..

..

8 500

6

7 100

Götalands skogsbygder

..

..

..

8 900

8

10 300

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

2 700

18

1 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

4 600

10

 

52 500

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

5 500

10

 

46 200

4

 

2001

4 400

11

 

30 600

5

 

2000

8 500

9

 

41 200

5

 

1999

9 300

9

 

41 700

5

 

1998

6 800

13

 

31 100

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1998-2002

6 900

 

 

38 200

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet UE understiger 10 utelämnas resultaten (..)