Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2003

JO 18 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2003

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2003

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2003

 

2002

2003

 

2002

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

600

20

500

300

24

..

Uppsala

500

23

..

..

..

400

Södermanlands

900

14

600

..

..

..

Östergötlands

6 300

8

2 700

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

1 800

34

700

-

-

..

Gotlands

1 500

22

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

-

-

-

Skåne

18 400

6

16 900

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 300

16

1 100

-

-

-

Västra Götalands

7 100

10

6 600

..

..

..

Värmlands

-

-

-

..

..

..

Örebro

..

..

600

..

..

..

Västmanlands

..

..

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

15 000

6

13 800

..

..

..

Götalands mellanbygder

7 400

11

4 900

..

..

..

Götalands n slättbygder

12 700

7

8 900

..

..

..

Svealands slättbygder

2 200

10

1 800

900

14

1 100

Götalands skogsbygder

1 200

15

700

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

38 900

4

 

1 300

14

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

30 600

4

 

1 300

12

 

2001

30 300

3

 

2 400

19

 

2000

20 200

5

 

..

..

 

1999

26 300

5

 

..

..

 

1998

19 800

7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1998-2002

25 400

 

 

..

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet UE understiger 10 utelämnas resultaten (..)