Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2004

JO 18 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2004

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2004

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2004

 

2003

2004

 

2003

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 300

12

18 100

..

..

600

Uppsala

24 800

8

33 400

1 300

20

1 900

Södermanlands

20 700

6

25 900

700

20

1 100

Östergötlands

42 200

5

51 500

2 600

12

3 300

Jönköpings

800

32

1 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

300

30

..

..

..

..

Kalmar

11 800

10

11 700

600

29

800

Gotlands

6 700

10

7 900

700

21

600

Blekinge

2 500

17

2 700

..

..

..

Skåne

100 300

4

102 800

9 200

8

8 400

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

5 700

12

12 400

..

..

600

Västra Götalands

58 200

6

58 500

3 900

21

4 200

Värmlands

1 500

17

3 900

..

..

..

Örebro

7 500

13

9 500

700

21

1 400

Västmanlands

10 300

11

15 200

..

..

400

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

300

Gävleborgs

..

..

300

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

81 100

5

89 500

5 300

10

4 600

Götalands mellanbygder

37 600

6

38 600

4 800

11

5 200

Götalands n slättbygder

91 600

4

95 700

6 100

14

7 000

Svealands slättbygder

80 200

4

105 100

3 500

12

5 100

Götalands skogsbygder

14 100

11

20 800

800

22

1 100

M Sveriges skogsbygder

5 400

12

7 300

600

28

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

310 400

2

 

21 100

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

357 000

2

 

24 000

5

 

2002

379 300

2

 

24 100

5

 

2001

291 900

2

 

22 100

5

 

2000

363 700

2

 

35 400

5

 

1999

347 900

2

 

35 900

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1999-2003

348 000

 

 

28 300

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).